Διαγραφή οφειλών μέχρι 200 ευρώ από τον ΕΦΚΑ

Διαγραφή οφειλών μέχρι 200 ευρώ από τον ΕΦΚΑ
Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών, φυσικών και νομικών προσώπων προς τον ΕΦΚΑ προβλέπει σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση και προβλέπει αλλαγές στα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.
Ειδικότερα όπως  προβλέπεται ότι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα προχωρήσει σε διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών ή φυσικών προσώπων μέχρι του ποσού των 200 ευρώ μετά την πάροδο των 20 ετών και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες οφειλές. Παράλληλα ορίζεται ότι το ΚΕΑΟ στο τέλος κάθε έτους θα διαγράφει ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικού ή νομικού προσώπου ύψους μέχρι 10 ευρώ ανεξάρτητα από τον χρόνο που γεννήθηκαν.

Σχετική Διάταξη
"Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών για ποσά πολύ μικρού ύψους
1. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ προβαίνει σε διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτος από την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον:
α) το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά οφειλέτη,
β)δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.

2. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ προβαίνει σε διαγραφή ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το χρόνο που γεννήθηκαν ή το χρόνο βεβαίωσης τους στο ΚΕΑΟ, μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου