Μπαίνουν εισφορές σε όλους εταίρους ΙΚΕ.

Μπαίνουν εισφορές σε όλους εταίρους ΙΚΕ - Θα ασφαλίζονται όλοι στον ΕΦΚΑ
Ποιοι θα πληρώσουν τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές με το νέο Ασφαλιστικό. Εισφορές γα όλους τους μετόχους - εταίρους των ΙΚΕ και υποχρεωτική ασφάλιση στον ενιαίο φόρέα
Τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές υποχρεούνται πλέον να καταβάλλουν «οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, οι διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, οι εταίροι των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά από 1-1-2020 στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ο χρόνος ασφάλισης τους θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ ή, του πρώην ΤΣΜΕΔΕ ή του πρώην ΤΣΑΥ.
Αυτό προβλέπει σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού που θα κατατεθεί στην Βουλή τον Ιανουάριο.
Ουσιαστικά το υπουργείο Εργασίας προχωράει στην επιβολή ασφαλιστικών εισφορών σε όλους τους εταίρους και όχι μόνο στον διαχειριστή των ΙΚΕ.
Παράλληλα θα διευρυνθεί η ασφαλιστική βάση και, σε συνδυασμό με τη μείωση του ετήσιου ορίου αμοιβής με τίτλους κτήσης από 10.000 ευρώ σε 3.000 ευρώ, θα εξαλειφθεί η αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Ο αριθμός των ΙΚΕ σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΜΗ, από 4.419 το 2016, αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται περισσότερες από 40.400 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες με τζίρους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η έκρηξη στη δημιουργία ΙΚΕ οφείλεται στις μικρότερες ασφαλιστικές, αλλά και φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν συγκριτικά με τους άλλους τύπους εταιρειών. Μάλιστα, από τον Μάιο του 2016, λόγω των χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών, πολλοί επιχειρηματίες, αναζητώντας μικρότερο λειτουργικό κόστος, έκλεισαν τις εταιρικές δομές που είχαν, όπως ατομικές (μπλοκάκι), ΕΠΕ, ΕΕ και ΟΕ, ανοίγοντας ΙΚΕ.
Η ίδρυση ΙΚΕ συστήνεται μέσα σε λίγα λεπτά από την οθόνη του υπολογιστή, γεγονός που θα συμβάλει σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας στην εξάπλωση της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Όσον αφορά στο είδος των εταιριών που συστήνονται, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Από λογιστικά γραφεία, κομμωτήρια, καφετέριες, φροντιστήρια έως εμπορικά καταστήματα, τουριστικές επιχειρήσεις, ακόμα και γραφεία τελετών. Πολλοί συνταξιούχοι, για να μη χάσουν το 70% της σύνταξής τους, έγιναν εταίροι σε ΙΚΕ για να έχουν επιπλέον εισόδημα.
Σύμφωνα με την διάταξη του σχεδίου νόμου, τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές υποχρεούνται πλέον να καταβάλλουν «οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, οι διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, οι εταίροι των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( ΙΚΕ), οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά από 1-1-2020 στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ο χρόνος ασφάλισης τους θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ ή, του πρώην ΤΣΜΕΔΕ ή του πρώην ΤΣΑΥ, αναλόγως αν η ΙΚΕ έχει αντικείμενο βιοτεχνικό και εμπορικό ή αντικείμενο τεχνικό ή υγειονομικό αντιστοίχως».
Από την 1-1-2020 θα τεθούν σε ισχύ έξι κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών, με την πρώτη να είναι υποχρεωτική. Το ύψος των εισφορών για την κύρια ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι 210 ευρώ για την 1η κατηγορία, 252 ευρώ για την 2 η , 302 ευρώ για την 3η , 362 ευρώ για την 4η , 435 ευρώ για την 5η και 566 ευρώ για την 6η κατηγορία. Υποχρεωτικά, από την 1η Ιανουαρίου, όλα τα μέλη των ΙΚΕ θα καταβάλουν κάθε μήνα τουλάχιστον την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ το μήνα.

Να σημειωθεί ότι από 1/6/2018 επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές και οι αμοιβές διαχείρισης και εκπροσώπησης λόγω νόμου Κατρούγκαλου. Οι εισφορές καταβάλλονται μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και εξομοιώνονται με τις αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου σε Ανώνυμες Εταιρείες, όπου το συνολικό ποσοστό εισφορών ανέρχεται σε 34,10%. Μόνο για τις ΙΚΕ δεν προβλέπεται καταλογισμός ασφαλιστικών εισφορών σε καμία άλλη περίπτωση πέραν των αμοιβών του διαχειριστή, δηλαδή 26,95%.
Για παράδειγμα, μέτοχος με συμμετοχή 30% σε Ανώνυμη Εταιρεία που παράλληλα είναι και μέλος του Δ.Σ., αν λάβει μερίσματα της τάξεως των 20.000 ευρώ, καταβάλλει εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας, 26,95% + 120 ευρώ ανά έτος, υπέρ ΟΑΕΔ. Αν, παράλληλα, λαμβάνει αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. τότε καταβάλλει εισφορές και ως μισθωτός (μέσω ΑΠΔ), δηλαδή πληρώνει συνολικές εισφορές 34,10% επιμεριζόμενες 12,72% στον εργαζόμενο και 21,38% στον εργοδότη.
Αν ο συγκεκριμένος είναι εταίρος σε ΕΠΕ και λαμβάνει το ίδιο μέρισμα, τότε καταβάλλει εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας 26,95% + 120 ευρώ ανά έτος, υπέρ ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που παράλληλα λαμβάνει και αμοιβές διαχείρισης, από 1/6/2018 και μετά, καταβάλλει και εισφορές μέσω ΑΠΔ ως μισθωτός. Αν είναι μέλος σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. τότε για τη συμμετοχή του στα κέρδη της εταιρείας καταβάλλει εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας, ήτοι 26,95% + 120 ευρώ/έτος υπέρ ΟΑΕΔ. Αν παράλληλα, λαμβάνει και αμοιβές διαχείρισης από 1/6/2018 και μετά, καταβάλλει εισφορές και ως μισθωτός, μέσω ΑΠΔ.
Αν είναι διαχειριστής σε ΙΚΕ, καταβάλλει εισφορές μόνο ως ελεύθερος επαγγελματίας για τις αμοιβές διαχείρισης και όχι για τα μερίσματα. Αν, για παράδειγμα, δεν λαμβάνει αμοιβές για τη διαχείριση και λάβει μέρισμα 20.000 ευρώ, τότε καταβάλλει εισφορές, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ήτοι 26,95% + 120 ευρώ/έτος, αλλά στην κατώτατη βάση υπολογισμού. Δηλαδή, καταβάλλει μόλις 167,95 ευρώ το μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου