ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας  (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη  28 Ιανουαρίου  2020 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κότσικα» [Φαρμακίδου 15, 1ος όροφος] και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  Θ Ε Μ Α 1ο : «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας   διαγωνισμών 2020»Θ Ε Μ Α 2ο : «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  /αξιολόγησης Δημόσιας Σύμβασης»  Θ Ε Μ Α 3ο : «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων» Θ Ε ΜΑ 4ο:  «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020»

Θ Ε Μ Α 5ο:  «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών έτους 2020»ΘΕΜΑ 6ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019ΘΕΜΑ 7ο  : Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ΔΟΑΠΠΕΧ 2020


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου