Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιχορηγεί 1.069 επιχειρήσεις με συνολικό ποσό 25.004.000 €

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει έμπρακτα επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας Cοvid-19, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2014-2020), που θα καταβληθεί την επόμενη περίοδο.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αξιολόγησης των προτάσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της δράσης: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ανακοινώνονται τα εξής:

  • Εντάσσονται στον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων και επιχορηγούνται 1.069  Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

 

  • Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 25.004.000 €.

 

  • Η κατώτερη βαθμολογία επιχορηγούμενης επιχείρησης είναι 30,57.

Την επόμενη χρονική περίοδο θα αποσταλεί στις 4.188 επιχειρήσεις, που υπέβαλαν αίτηση επιχορήγησης, η σχετική ειδοποίηση έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματός τους, με την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Όσες επιχειρήσεις -από τις καταρχήν απορριπτόμενες- υποβάλλουν ένσταση επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων και γίνει δεκτή η ένστασή τους, θα προστεθούν στη λίστα των εγκεκριμένων - επιχορηγούμενων επιχειρήσεων, με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού ποσού.

Επισημαίνεται, ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 80 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου για την ουσιαστική στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

  • 15 επενδυτικά σχέδια Επιχειρήσεων σε σύμπραξη με ερευνητικούς φορείς, με προϋπολογισμό 8,2 εκατ. ευρώ.

  • 12 Μεσαίες Επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, με προϋπολογισμό    9,1 εκατ. ευρώ.

  • 351 Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, για επενδύσεις και εξοπλισμούς πληροφορικής, επικοινωνιών και ηλεκτρονικών μέσων, με προϋπολογισμό 7,1 εκατ. ευρώ.

  • 190 Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες γεωργούς του αγροτικού τομέα, μέσα από τα Προγράμματα Leader, με προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ.

  • 6 προτάσεις για Κατάρτιση Εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομικής ζωής της Περιφέρειας, με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ.

  • Ενίσχυση Εργαζομένων Επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, με προϋπολογισμό 22,5 εκατ. ευρώ.

  • Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΥΕ), με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ. 

 «Σε αυτή τη μάχη που δίνουμε όλοι μαζί ενάντια στην πανδημία, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα την Υγεία, αλλά και την στήριξη των επιχειρήσεων.  Για να σταθούν όρθιες και να συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομία και εν τέλει την κοινωνία μας.

»Ξεκινήσαμε με 10 και φτάσαμε στα 25 εκατομμύρια ευρώ κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η ΑΝΔΙΑ και η Διαχειριστική Αρχή έκαναν γρήγορα την αξιολόγηση και δουλεύουμε όλοι για την ταχεία εκταμίευση, αφού αυτοί οι πόροι θα δώσουν πραγματική ανάσα στις επιχειρήσεις μας που δοκιμάζονται», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου