Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός για το έτος 2022 του Δήμου Χαλκιδέων


Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός για το έτος 2022 του Δήμου Χαλκιδέων, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, χθες Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021.

Ο Προϋπολογισμός, μέσα από τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα που περιέχει, αποτυπώνει το γενικό και ειδικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή, για το έργο που θέλει να υλοποιήσει στη διάρκεια του επόμενου έτους. Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2022:

  •   Έχουν ενταχθεί όλα τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 με τις αντίστοιχες πιστώσεις τους, όπως αυτό ψηφίστηκε με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  •   Έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όλες οι υποχρεωτικές εισφορές και όλες οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης.

  •   Έχουν ενταχθεί όλα τα πληρωτέα υπόλοιπα, κατά τον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού, τα οποία θα διαμορφωθούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2021.

  •   Έχουν ενταχθεί όλα τα εισπρακτέα υπόλοιπα, κατά τον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού, τα οποία θα διαμορφωθούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2021.

  •   Το χρηματικό υπόλοιπο αφορά τα διαθέσιμα της 31/7/2021, και το οποίο θα διαμορφωθεί οριστικά μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2021.

  •      Έχουν ενταχθεί όλες οι τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων που βαρύνουν τον Δήμο Χαλκιδέων.

  •   Έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές επιχορηγήσεις προς τα δύο (2) ΝΠΔΔ που έχει συστήσει ο Δήμος το έτος 2011, από συγχώνευση των υφιστάμενων.

  •   Έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές επιχορηγήσεις προς τις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  •   Όλες οι αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς, όπως εμφανίζονται στην Εισηγητική Έκθεση που έχει συντάξει η Οικονομική Επιτροπή.

  •   Το Αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων, σύμφωνα με το νόμο.


« Ο Προϋπολογισμός που έχετε στα χέρια σας είναι πλήρως ελεγμένος και συμμορφωμένος με τις επιταγές της υπ. αριθ. 55040 ΚΥΑ, με την οποία ρυθμίζονται θέματα κατάρτισης Προϋπολογισμού και η οποία και φέτος, όπως και τις προηγούμενες χρονιές εκδόθηκε αρκετά καθυστερημένα και συγκεκριμένα την 21 Ιουλίου 2021. Παρά ταύτα  οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων ανταποκρίθηκαν πλήρως στα καθήκοντά τους και όλα ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων ασφυκτικών χρονικών ορίων και για αυτό θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες και ιδιαίτερα την Οικονομική Υπηρεσία  που συνέδραμαν στην ολοκλήρωσή του. 

Να τονίσω επίσης ότι ελέγχθηκε από το Παρατηρητήριο και επέστρεψε στο Δήμο μας, χωρίς καμία παρατήρηση. Αυτό και μόνο καταδεικνύει την αρτιότητά του και τον άριστο τρόπο με τον οποίον εργάστηκαν οι αρμόδιοι για τη σύνταξή του. 

Αδιαμφισβήτητα, η σύνταξη και η ψήφιση του ετήσιου Προϋπολογισμού ενός φορέα, όπως είναι ο Δήμος Χαλκιδέων αποτελούν ύψιστες πράξεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, της Διοίκησης του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Προϋπολογισμός μέσα από τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα που περιέχει, αποτυπώνει το γενικό και ειδικό  σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή για το έργο που θέλει να υλοποιήσει στη διάρκεια του επόμενου έτους. Αυτό, εξάλλου, γίνεται αντιληπτό και από το γεγονός ότι βασικό προαπαιτούμενο για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού είναι η σύνταξη και ψήφιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των έργων της επόμενης χρονιάς. 

Είναι αλήθεια, ότι ο Προϋπολογισμός ως μέσο προγραμματισμού εκτέλεσης δαπανών αλλά και ευρύτερης οικονομικής λειτουργίας εμφανίζει αποκλίσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και αυτό αποδεικνύεται από τις συχνές τροποποιήσεις που καλούμαστε κύριες και κύριοι συνάδελφοι να ψηφίσουμε ως αποτέλεσμα της δυναμικής του. 

Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ένα στοιχείο που ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησής μου, ότι η Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία ρυθμίζονται θέματα κατάρτισης Προϋπολογισμού εκδόθηκε στις αρχές Αυγούστου, πολύ μικρό χρονικό διάστημα πριν εκπνεύσει η προθεσμία ενσωμάτωσής του στη Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να ελεγχθεί από το “Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ”. 

Ο  νόμος επίσης επιβάλλει τα στοιχεία που περιέχονται στο Προϋπολογισμό να είναι μηνός Ιουλίου 2021, δηλαδή πέντε μήνες πριν ολοκληρωθεί το οικονομικό έτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, νέες εγγραφές μετά τον Ιούλιο να μην έχουν ληφθεί υπόψη στη σύνταξη του Προϋπολογισμού του 2022 και προβλέπεται να ενταχθούν σε αυτόν στην πρώτη αναμόρφωση ως αποτέλεσμα της δυναμικής και του ευμετάβλητου όπως προείπα.

Πρακτικά αυτό ερμηνεύεται ως εξής. Το ψηφισθέν ήδη Τεχνικό Πρόγραμμα και ο υπό ψήφιση Προϋπολογισμός είναι σχεδόν τυπικά, εργαλεία για τη λειτουργία του Δήμου. Σαφή εικόνα για το τι μπορούμε να εντάξουμε ως συγκεκριμένη στόχευση για το 2022 θα έχουμε με το κλείσιμο της χρονιάς και θα αποτυπωθεί η στόχευση αυτή και σε επίπεδο έργων και υπηρεσιών κατά τις πρώτες τροποποιήσεις που θα γίνουν τους πρώτους μήνες του 2022.

Ενδεικτικά να πω για παράδειγμα ότι εγγραφές που έχουν ήδη γίνει στον τρέχοντα Προϋπολογισμό με τις εντάξεις σημαντικών έργων, όπως η κατασκευή του 26ου Δημοτικού Σχολείου, σε ποσό που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, τα έργα του Leader, όπως η ανακατασκευή της οικίας Παπαφράγκα στο Βασιλικό, δεν είναι εγγεγραμμένα στον Προυπολογισμό αυτό, καθώς οι χρηματοδοτήσεις τους προέκυψαν μετά τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Αυτά θα ενταχθούν με την δεύτερη τροποποίηση που θα ακολουθήσει την πρώτη που είναι τυπική. 

Όπως επίσης δεν μπορεί να αποτυπωθεί πλήρως στον Προϋπολογισμό ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη χρονιά, καθώς δεν υπάρχουν μέσα όλες οι υποβληθείσες για χρηματοδότηση προτάσεις μας, κυρίως στο Αντώνης Τρίτσης, όπως το η ανάπλαση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από την παραλία μέχρι τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου, για την οποία περιμένουμε την έγκριση της χρηματοδότησης, το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, το Κλειστό Γυμναστήριο της Δροσιάς, η συνολική χρηματοδότηση για τη μελέτη της συνοικίας Η΄,  ο περιβάλλον χώρος του κλειστού Γυμναστηρίου και  η είσοδος στο Βαθύ,  η ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών της πόλης όπως η οδοί Νεοφύτου και Κώτσου,  έργα με ολοκληρωμένους φακέλους  το τονίζω αυτό, έτοιμους για δημοπράτηση. 

Στο Δήμο Χαλκιδέων σήμερα υπάρχουν σε προγράμματα χρηματοδότησης συνεχιζόμενα ενταγμένα έργα συνολικού Προϋπολογισμού 17.712.664,14 ευρώ, νέα ενταγμένα έργα συνολικού Προϋπολογισμού 12.204.648,97 ευρώ, και νέες υπό ένταξη κατατεθείσες προτάσεις έργων συνολικού Προϋπολογισμού 33.062.161,31.  Όλα με ώριμες μελέτες εφαρμογής. Έτοιμα για δημοπράτηση. Έχουμε δηλαδή ως Δημοτική Αρχή ένα καινούργιο σχεδιασμό έτοιμων έργων συνολικού Προϋπολογισμού 45.266.810,28 ευρώ.

Επίσης δεν μπορεί να αποτυπωθεί με την πρώτη ανάγνωση η προσπάθεια που έχουμε κάνει για τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων και κυρίως των απορριμματοφόρων. Μέσα στο 2022 θα αποκτήσουμε 20 μηχανήματα-οχήματα όπως φορτηγά, μηχανήματα έργου, σκούπες και 9 απορριμματοφόρα, καθώς οι σχετικοί διαγωνισμοί είναι ήδη σε εξέλιξη.

Από τον Προϋπολογισμό προκύπτει σαφώς η ξεκάθαρη προτεραιότητά μας για να φτιάξουμε καλύτερες σχολικές μονάδες, να κάνουμε συνεχείς εργασίες στα σχολεία μας, καθώς εκτός από τις ήδη ολοκληρωμένες εργασίες σε τουλάχιστον 65 σχολεία, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, εκπονείται ήδη μελέτη, για έργα συνολικού ποσού 1.102.676 ευρώ, καθώς και η κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ 304.575 ευρώ για το επόμενο έτος.

Στόχος είναι επιπλέον να βελτιώσουμε και να φτιάξουμε τις παιδικές χαρές, μέσα από τη σύνθετη και δύσκολη διαδικασία των πιστοποιήσεων. Και αυτό που είναι επίσης σημαντικό για εμάς είναι η βελτίωση των παιδικών χαρών που βρίσκονται μέσα στα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς. Έτσι ανακατασκευάζουμε πλήρως  9 παιδικές χαρές με αυτεπιστασία στους Αγίους Ευβοείς, στην Αγία Βαρβάρα, στον Άγιο Νικόλαο, στη Λάμψακο, στο Μπαταργιά, στην οδό Χίου, στην Παραλία Αυλίδας, στο Αλσύλιο Δροσιάς, στον Άγιο Νικόλαο Ληλαντίων. Έχουμε βελτιώσει άλλες 8 και κατασκευάζουμε από το πρόγραμμα Φιλόδημος άλλες 10, στον Άγιο Νικόλαο με προδιαγραφές ΑμεΑ, στους Αγίους Αναργύρους, στην Αγία Φωτεινή, στα Αλάτσατα, στην οδό Κηρέως περιοχή Παπαθανασίου, στον Δοκό, στη Νέα Αρτάκη, 2 στο Βασιλικό και στη Δροσιά. Παράλληλα έχουμε ήδη ανακατασκευάσει τις παιδικές χαρές σε 8 παιδικούς σταθμούς και 7 νηπιαγωγεία. Και βέβαια δεν σταματάμε εδώ. 

Προτεραιότητά μας αποτελεί επίσης από την πρώτη στιγμή και η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Με επεμβάσεις σε περισσότερους από 30 αθλητικούς χώρους, σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα, με στόχευση για την επόμενη χρονιά να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς και συγκεκριμένα να δημοπρατήσουμε το έργο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, και τον τάπητα του γηπέδου Ιωάννης Καλαμακίδης, στην Κάνηθο, όπως επίσης και την ανακατασκευή 25 ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί επίσης και η μελέτη για την κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου στη Χαλκίδα, Ολυμπιακών προδιαγραφών.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ακολουθήσαμε πιστά τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις για έργα σε κάθε Ενότητα, σε κάθε Κοινότητα. Ενδεικτικά θα αναφέρω, το έργο της Δημοτικής Αγοράς και τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την παραλιακή διαδρομή Λιανή Άμμος Κόκκινο Σπίτι, στη Χαλκίδα, τις πλατείες και τα γήπεδα στο Βασιλικό, το γήπεδο ποδοσφαίρου στα Φύλλα, την είσοδο στο Αφράτι, τις διανοίξεις των οδών στο Μύτικα, τα αποδυτήρια του γηπέδου στη Λάμψακο, την παραλία στον Άγιο Νικόλαο, την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και τις ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Κύζικος στην Αρτάκη, τις πλατείες στο Βαθύ και Καλοχώρι-Παντείχι, το γήπεδο μπάσκετ στον Φάρο, τις ασφαλτοστρώσεις κεντρικών οδών στην Παραλία Αυλίδος, την πλατεία στα μικρά Χάλια στη Δροσιά, την οδοποιία στα Λουκίσια. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. 

Εκτός όμως από τα έργα, στόχος είναι οι συνεχείς παρεμβάσεις με τα συνεργεία του Δήμου σε γειτονιές και πλατείες. Κάθε εβδομάδα και μία πλατεία καλλωπίζεται. Η βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας ζωής στον Δήμο σε όλη του την πολύ μεγάλη έκταση είναι για εμάς μια διαρκής προσπάθεια με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουμε. Για το λόγο αυτό, εκτός από τις εργασίες της αυτεπιστασίας,  υπάρχει στον Προϋπολογισμό το έργο των 383.162 ευρώ για αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, η μελέτη του οποίου θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. 

Η δε σπουδαιότητα που έχει για εμάς η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Τεχνικού Προγράμματος αποδεικνύεται και από τα νούμερα, καθώς η συμμετοχή των ίδιων πόρων στον υπό ψήφιση Προϋπολογισμό έχει αυξηθεί κατά 700.000 ευρώ περίπου από τον Προϋπολογισμό του 2021. 

Για όλα αυτά τα έργα χρειάζεται εκτός από τον ακριβή σχεδιασμό και η σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών και οι εργασίες στην αυτεπιστασία. Και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στον Προγραμματισμό και στο Εργοτάξιο που έχουν υπερβάλει εαυτόν, σε πολύ δύσκολες εποχές.

Και λέω δύσκολες γιατί η κρίση του κορονοϊού επέβαλε νέους κανόνες λειτουργίας και έπληξε και τη λειτουργία των Δήμων. Να αναφέρω μόνο ότι δουλεύαμε με το 50% το πολύ  του προσωπικού μας, και λόγω των αδειών ειδικού σκοπού και λόγω της εφαρμογής του εκ περιτροπής ωραρίου. Όταν δε είχαμε κρούσματα απουσίαζαν σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες υπάλληλοι σε ολόκληρα τμήματα για πολλές συνεχόμενες ημέρες. Η δε τηλεργασία στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος, είναι αδύνατον να εφαρμοστεί.

Η υποστελέχωση είναι και θα είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα. Η συνεχής μείωση του προσωπικού που ενισχύεται από τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις και από την κινητικότητα. Στον Δήμο μας το τελευταίο έτος έχουμε έφυγαν 30 υπάλληλοι από τους οποίους οι 12 με την κινητικότητα και 6 θα φύγουν μέχρι το τέλος της χρονιάς.  

Και όλα αυτά διανύοντας περιόδους βαθύτατης κρίσης και οικονομικής, λόγω της πανδημίας. Μία κρίση που δημιούργησε μεγάλες ανάγκες στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, αλλά κυρίως δημιουργεί συνεχώς μία βαθύτατη οικονομική κρίση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Με μια απλή ανάγνωση του Προϋπολογισμού αποτυπώνεται η μείωση στα έσοδα, από απαλλαγές σε τέλη και αδυναμία πληρωμής τους. Η Πολιτεία στάθηκε αρωγός, μας δίνει πόρους, οι ανάγκες όμως αυξάνονται συνεχώς, κυρίως ως προς τις υπηρεσίες της καθαριότητας και τα μέσα ατομικής προστασίας . 

Για το θέμα των δαπανών, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα που, αν και υπάρχει πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεσή του. Το πρώτο αφορά τις Δικαστικές Αποφάσεις που επιδίδονται συνεχώς στο Δήμο και αφορούν απλήρωτες υποχρεώσεις της τελευταίας 15ετίας. Το δεύτερο είναι η  δυσκολία στην Ισοσκέλιση της Ανταποδοτικής Υπηρεσίας, του κωδικού 20. Τα ανταποδοτικά τέλη, τα δημοτικά τέλη δηλαδή είναι τα έσοδα της Ανταποδοτικής Υπηρεσίας, τα οποία  διατίθενται για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της υπηρεσίας για την οποία εισπράττονται, για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό.  Λόγω της οικονομικής κρίσης οι δημότες δυσκολεύονται, καθυστερούν και αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές. Η ανταποδοτική υπηρεσία του κωδικού 20 ουσιαστικά αποδυναμώνεται συνεχώς. Δεν είναι αυτό όπως το μεγάλο πρόβλημα, αλλά  η απαγόρευση ενίσχυσής της από άλλους κωδικούς του Προϋπολογισμού, η οποία δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών στους δημότες μας για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι η συνδρομή μας στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας, από το ποσό του 1.411.527,87 έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 2.110.166,07 ευρώ για το έτος 2022. Βέβαια εμείς ήδη υλοποιούμε σχέδιο μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μας που μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ, αυτό όπως θα αποτυπωθεί προϋπολογιστικά στο 2023. Το ποσό αυτό πληρώνεται από αυτήν, την ανταποδοτική υπηρεσία. Την ομάδα που όπως τόνισα δεν μας αφήνει η νομοθεσία να ενισχύσουμε και να την αυξήσουμε στα ποσά της. Είναι παντελώς παράλογο να θέλουμε να ενισχύσουμε οικονομικά τον συγκεκριμένο κωδικό, να θέλουμε να παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες στους δημότες μας σε καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό και να μην μπορούμε. Και βέβαια αυτό από μόνο του συνιστά μία συνεχή μάχη για να μην προβούμε σε αύξηση δημοτικών τελών, για την ενίσχυση της ομάδας αυτής, και αποτελεί ρητή δέσμευσή μας ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση. 

Έχουμε ήδη προβεί σε αιτήματα στα αρμόδια Υπουργεία και έχουμε θέσει το θέμα και στην ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, η οποία το συμπεριλαμβάνει μέσα στις προτάσεις της στην ΚΕΔΕ και την Πολιτεία για την άρση της υποχρέωσης ισοσκέλισης ως προς την ενίσχυσή της, 

Όσον αφορά τον τομέα των εσόδων, έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια, η οποία και θα ενταθεί, για την διασφάλιση των ίδιων εσόδων του Δήμου και παράλληλα της δημιουργίας των προϋποθέσεων, ώστε τα επόμενα χρόνια να ελαφρύνουμε τους Δημότες που ταλανίζονται από την οικονομική κρίση. Και βέβαια δίνουμε μία συνεχή μάχη για να μην προβούμε σε αύξηση δημοτικών τελών, κάτι το οποίο αποτελεί ρητή δέσμευσή μας. 

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022, είναι ισοσκελισμένος όπως ο νόμος ορίζει, και εμφανίζει: 

Σύνολο εσόδων: 112.551.632,97€, Σύνολο δαπανών: 112.551.632,97 €

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ότι, παρά τις δυσκολίες της εποχής, οι στόχοι που θέτουμε είναι ρεαλιστικοί και επομένως επιτεύξιμοι και τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και ο Προϋπολογισμός που έχετε μπροστά σας. 

Ελπίζουμε ότι με την ολοκλήρωση του παρόντος οικονομικού έτους θα εξασφαλιστούν περισσότερα χρήματα που θα προκύψουν, από την χρηστή διαχείριση και την οικονομία που ως Δημοτική Αρχή μας διακατέχει, ώστε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο συγκεκριμένοι κωδικοί που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που ως Δήμος παρέχουμε.

Σας ζητώ, λοιπόν, να συνταχθείτε όλοι πίσω από το σχέδιό μας, να ψηφίσετε τον  ρεαλιστικό, πραγματικό και πραγματοποιήσιμο Προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων για το 2022 και κατόπιν να λειτουργήσουμε με πνεύμα συνεργασίας για την πρόοδο και την εξέλιξη του Δήμου μας.», ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισήγησή της η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου