Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων στις 24 Οκτωβρίου 2022


Τακτική μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στη Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2019, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών.

  2. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 82/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών  του 2ου και 3ου ΕΠΑΛ  Χαλκίδας.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος 

  1. Περί πρακτικής άσκησης φοιτητών.

  2. Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022 και αποδοχή των χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα (υπ.αρ. 510/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

  3. Περί έγκρισης 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022 (υπ.αρ. 531/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

  4. Περί έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022 (υπ.αρ. 542/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

  5. Περί χορήγησης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος 

  1. Περί έγκρισης εκτέλεσης έργων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

  1. Περί έγκρισης τροποποίησης υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 69Α, 63Α & 65Α που περιλαμβάνονται στην Πράξη Εφαρμογής 14/2000 της Νέας Αρτάκης II (υπ΄ αρ. 204/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .


                                                                                Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμητρα Σακελλαράκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου