Νέες δράσεις στήριξης γυναικών για την ενασχόλησή τους στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας


Ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο διήμερης συνάντησης εταίρων του έργου «FEMINA»


 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε -δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας- στη διήμερη συνάντηση των ευρωπαίων εταίρων του έργου «Female participation in high-tech enterprises» (με ακρωνύμιο «FEMINA»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Interreg Europe», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


 


Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Groningen της Ολλανδίας. Σκοπός ήταν η από κοινού αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και η διαμοίραση των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών και την εξάλειψη των εμποδίων για την ενασχόλησή τους στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

 

Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος Έργου Χαράλαμπος Κασαράς, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις που θα αναληφθούν το προσεχές χρονικό διάστημα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης της β’ φάσης του έργου.

 

Πρόκειται για την υλοποίηση δύο επιμορφωτικών σεμιναρίων απευθείας στήριξης:

  1. Γυναικών που επιθυμούν να ενασχοληθούν για πρώτη φορά στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

  2. Γυναικών εργαζόμενων ήδη σε αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να ενδυναμωθούν περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι στο έργο «FEMINA» συμμετέχουν συνολικά δέκα (10) εταίροι από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες. Επικεφαλής εταίρος είναι το ίδρυμα «Fondazionne Arezzo Innovatione» (Ιταλία). Από την Ελλάδα συμμετέχει επίσης το «Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι το «Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιοτεχνίας & Γεωργίας Αρέτσο - Σιένα» (Ιταλία), το Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας «GCE NODE» (Νορβηγία), η «Υπηρεσία Ανάπτυξης Περιφέρειας Ίλφοβ» (Ρουμανία), η «Περιφέρεια Νταλάρνα» (Σουηδία), το Κέντρο Γνώσης για Κοινωνικά Θέματα Χρόνινγκεν - Ντρέντε «COM STAMM» (Ολλανδία), η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Καντάμπρια «Sodercan» (Ισπανία) και η «Γενική Διεύθυνση Θεμάτων Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Κυβέρνησης Καντάμπρια» (Ισπανία).

  

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τώρα παρεμβαίνει μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe για την προώθηση της ενασχόλησης γυναικών στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Στόχος μας, να υποστηρίξουμε μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων κάθε γυναίκα που εργάζεται στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας ή θέλει να ασχοληθεί σε αυτόν», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου