Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στη Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2019, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας μας.

  2. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα  ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

  3. Περί αντικατάστασης υπάλληλου σε επιτροπές του Δήμου Χαλκιδέων λόγω συνταξιοδότησης.

  4. Περί παροχής γνώμης για την συμπερίληψη  του οικισμού «ΟΝΤΑΘΙ» στη Δ.Ε. Ανθηδόνος του Δήμου Χαλκιδέων στα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.          

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος 

  1. Περί πρόσβασης Υπολόγου για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής σε ήδη ανοιχθέντα Τραπεζικό Λογαριασμό.

  2. Περί επιχορήγησης της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

  3. Περί επιχορήγησης του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδος.

  ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ (άρθρο 41 Ν. 4945/2022)

  1. Περί διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

  2. Περί επισκευής 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων.

                                                                        Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Δήμητρα Σακελλαράκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου