Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα-Μέγαρο Κότσικα (Φαρμακίδου 15), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, την παρ.1 του άρθρου 11 του ν.5043/2023 και την παρ.1 του άρθρου 46 του ν.5043/2023, που τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του οικισμού Χαραυγής και επείγουσα ανάγκη μετεγκατάστασης των Ρομά της Χαραυγής, σε κατάλληλα οργανωμένο οικισμό. [εισήγηση  ΝΕΑ ΠΟΛΗ : ΄Αννα Παππά].

 2. Περί συγκρότησης  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

 3. Περί ίδρυσης 2/θέσιου Δημοτικού σχολείου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας .

 4. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων . 

 5. Περί αλλαγής χρήσης γης της περιοχής που βρίσκεται το πρώην εργοστάσιο ΣΕΛΜΑΝ (υπ. αρ. 6/2024 απόφαση Κοινότητας Βασιλικού).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Αντιδήμαρχος 

 1. Περί χορήγησης  σύμφωνης γνώμης αναφορικά με τις προς δημοπράτηση θέσεις παραλιών για απλή χρήση για τα έτη 2024-2025. (εξ αναβολής)

 2. Περί προσωρινής μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τρίτης στη Χαλκίδα ( υπ. αρ. 104/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) .

 3. Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου στη Χαλκίδα. (υπ. αρ. 105/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

 4. Περί ορισμού Υπολόγων- Διαχειριστών σε λογαριασμό της Τράπεζας  EUROBANK και λήψη κωδικών για χρήση της υπηρεσίας Internet Banking (αρ. πρωτ. 14769/29-3-24)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής Αντιδήμαρχος

 1. Περί έγκρισης εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων πόλεως Χαλκίδας (υπ. αρ. 187/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

 2. Περί κατάργησης θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του ΕΚΑΒ ( υπ. αρ. 103/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) .

 3. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ ( υπ. αρ. 128/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) .

 4. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 129/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) .

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Εισηγητής: κα.  Αναστασία Μακαρώνα -Ψυχογυιού  Αντιδήμαρχος 

 1. Περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου .

 2. Περί μετατροπής του Γ΄ Παιδικού Σταθμού Χαλκίδας σε Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Χαλκίδας.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί έκδοσης ψηφίσματος επί αιτήματος του Κέντρου Υγείας Ψαχνών.(εξ αναβολής).


                                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    Δημήτριος Σέρρας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου