Έτσι θα πληρωθούν την έκτακτη επιδότηση του κορονοϊού οι δικαιούχοι παραγωγοί

intime

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος που ορίζει τη διαδικασία για την έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19»

Η οικονομική ενίσχυση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ ανά δικαιούχο, χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους γεωργούς, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Για την καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης που αποτελεί συγχρόνως και αίτηση πληρωμής ενώ, αρμόδιος για τους διοικητικούς ελέγχους είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή είναι τα εξής:

1. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής ανά παρτίδα
2. Πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης
Πληρωμής των δικαιούχων
3. Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών
4. Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (Check List)
5. Κατάσταση/ Έκθεση ελέγχου από τη βάση δεδομένων
6. Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστήριξης
του Μέτρου
7. Κατάσταση από τη βάση δεδομένων, σε επίπεδο ΠΔ

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε, μετά την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων, η πρώτη κατάταξη των αιτούντων στο Μέτρο 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ο πίνακας που εκδόθηκε έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμος για προσωποποιημένη πληροφόρηση των αιτούντων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M21, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Κατά των αποτελεσμάτων αυτών του πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου