Αποζημίωση βοηθητικών χώρων – αποθηκών της κύριας κατοικίας όσων πολιτών επλήγησαν από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στον Δήμο Χαλκιδέων


Όπως είναι γνωστό με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση και στα νοικοκυριά, των οποίων οι βοηθητικοί χώροι – αποθήκες της κύριας κατοικίας επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.

Συγκεκριμένα για τους βοηθητικούς χώρους-αποθήκες θα δοθεί το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ και επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνους και Άτομα με Αναπηρία).

Καλούμε τους δημότες που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης ενίσχυσης στον Δήμο Χαλκιδέων για τους βοηθητικούς χώρους – αποθήκες της κύριας όμως κατοικίας τους κι όχι της δευτερεύουσας, να καταθέσουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

 2. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος

 3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας). 

 4. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας. 

 5. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση πολυτεκνίας)

 7. Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή γνωμάτευσης Κ.Ε.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

 8. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου φαίνεται άντληση των υδάτων (προαιρετικά, εάν υπάρχει)

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, στα παρακάτω Δημοτικά κτίρια:

 • Για τη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων: στο Δημαρχείο, επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους στη Χαλκίδα (2ος όροφος - Γραφείο Πρωτοκόλλου), τηλ. 2221355189

 • Για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων: στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων στο Βασιλικό (επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και Πολυτεχνείου), τηλ. 2221351801

 • Για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης: στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης (Κωνσταντινουπόλεως 80), τηλ. 2221351901

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων, θα είναι αναρτημένα το έγγραφο της Αίτησης και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα πρέπει να συμπληρωθούν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου