«Απονομή Διαπίστευσης Erasmus για το 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+ ΚΑ1»


Το σχολείο μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι απέκτησε “Διαπίστευση ERASMUS”, μετά από πολύμηνη προσπάθεια και κατόπιν αιτήσεώς του προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.)/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ και αξιολόγησης αυτής.

Κατά τη διάρκεια των 7 ετών του Προγράμματος (2021-2027), το σχολείο μας έχοντας αποκτήσει τη Διαπίστευση, θα λαμβάνει χρηματοδότηση για δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης που θα υλοποιηθούν σε αυτό το διάστημα, για όλους τους Τομείς και τις Ειδικότητες του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας.

Η Διαπίστευση Erasmus, προσομοιάζει με μια κάρτα μέλους για τις δράσεις κινητικότητας του Προγράμματος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε Προγράμματα Μαθητείας και Κινητικότητας Προσωπικού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πλάνου και του σχεδιασμού που έχει ήδη καταρτιστεί. 

Όπως προκύπτει από την έγκριση της αίτησής μας, μόνο για την πρώτη 5ετία (2021-25) αναμένεται να συμμετάσχουν στις κινητικότητες που θα υλοποιηθούν, 300 περίπου μαθητές και 90 συνολικά εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας.

Η Διαπίστευση απονεμήθηκε μετά από αξιολόγηση της αίτησής μας με κωδ. Αρ 2020-1-EL01- KA120-VET-094632 που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση-EAC/A02/2020 στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ’ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 


Οι μαθητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση ερχόμενοι σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου τους, να εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες αιχμής και να συνεργαστούν μαζί τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες υποδοχής (Ισπανία, Γερμανία κ.α.), γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας του σχολείου μας.

Μέσα από τα προγράμματα Erasmus, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να αφήσουν πίσω τους την καθημερινότητα και να βρεθούν κοντά σε νέους ανθρώπους, πολιτισμούς και ιδέες. Αναμένεται να αποκτήσουν πολύτιμα εφόδια, τα οποία θα αυξήσουν τις προοπτικές για να εξασφαλίσουν μία καλύτερη θέση εργασίας, καθώς η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, αναγνωρίζεται πλήρως τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.


Το Ταξίδι … στην Καινοτομία και τη Γνώση συνεχίζεται …


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου