Προτάσεις για την βελτίωση του προγράμματος επιδότησης επί των παγίων δαπανών, κατέθεσε στην Πολιτεία το Επιμελητήριο Εύβοιας, με σκοπό τον εξορθολογισμό του και την συμμετοχή σε αυτό όλων των επιχειρήσεων.Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου τέθηκαν ως ακολούθως περιγράφονται στην σχετική επιστολή, προς τους κ.κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών και Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων.


 Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,


 Στις 11/11/2020 με την υπ΄ αρ. 4512 επιστολή, το Επιμελητήριο Εύβοιας σας είχε καταθέσει πρόταση για την επιδότηση μιας επιχείρησης όχι μόνο επί του ενοικίου αλλά επί όλων των λειτουργικών της εξόδων, θεωρώντας ότι η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και τα lockdown που επιβλήθηκαν κυριολεκτικά γονάτισαν τις επιχειρήσεις και οριοθέτησαν σε τραγικά επίπεδα τις οικονομικές συνθήκες και τις επακόλουθες συνέπειες. Το Επιμελητήριο μας, είχε παρέμβει με αυτή την πρόταση κρίνοντας το τότε ισχύον μέτρο της ελάφρυνσης του ενοικίου των επιχειρήσεων κατά 40%, ως μέτρο μονοδιάστατης προσέγγισης και ημιτελές.


Σε αυτό το πλαίσιο με την παρούσα εκφράζουμε την ικανοποίηση μας και σας συγχαίρουμε για την υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης επί των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, όπως και εμείς είχαμε προτείνει. 


Το εν λόγω πρόγραμμα κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση και θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην ανακούφιση των επιχειρήσεων πού επλήγησαν από την πανδημία, ωστόσο θα επιθυμούσαμε σήμερα να επανέλθουμε και να υπογραμμίσουμε ορισμένες παραμέτρους του που χρήζουν κατά την γνώμη μας τροποποιήσεων κάποιων όρων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση όσο το δυνατό περισσότερων επιχειρήσεων.


 


Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,


 


Το Επιμελητήριο Εύβοιας υοθετόντας τις προτάσεις και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, προτείνει από την πλευρά του προς την κατεύθυνση αυτή :


 


             Την αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος ώστε να καλυφθεί στο σύνολο του ο αριθμός των πληγεισών επιχειρήσεων.


 


             Στο πρόγραμμα να δύνανται να μετέχουν όλες οι πληγείσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ανεξαρτήτως αν απασχολούν εργαζόμενο ή όχι.


 


             Να απαλειφθεί / τροποποιηθεί ο δυσμενής για τις επιχειρήσεις όρος, ότι εφόσον μια επιχείρηση πληροί όλες τις προϋποθέσεις ένταξής της στο πρόγραμμα, από αυτό θα αφαιρούνται και όλες οι ενισχύσεις που έλαβε εντός του έτους 2020 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας. Διότι παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το 50% και πλέον αυτών των ενισχύσεων είναι επιστρεπτέο [και εντόκως], άρα στην πράξη η ενίσχυση που έλαβε μια επιχείρηση είναι της τάξεως του 50%, επομένως πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν ενισχύσεις σε ποσοστό 50% και όχι πλήρως. Σημειώνουμε δε, ότι το ποσό αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την κάλυψη των πάγιων δαπανών της επιχείρησης, αλλά και για την επιβίωση του επιχειρηματία - επαγγελματία και της οικογένειας του καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν απολύτως κανένα έσοδο.


 


Βασιζόμενοι στο αίσθημα ευθύνης σας, να συμβάλλετε στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου ώστε να προστατέψετε και να στηρίξετε ορθολογικά την επιχειρηματικότητα, αναμένουμε τις - επιπλέον όσων έχετε κάνει - ενέργειες σας. 


 


 


Με Τιμή,


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου