ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 13/12/22-17/12/22 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ LEADER 2023-2027


 


H Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.  στα πλαίσια προετοιμασίας  του νέου προγράμματος LEADER προγραμματίζει συναντήσεις εργασίας σε όλη την περιοχή παρέμβασης του υπό διαμόρφωση τοπικού προγράμματος, με εκπροσώπους δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων-φορέων, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων , με ιδιώτες,  νέους , γυναίκες,  ανέργους , πολίτες κ.α

Σκοπός των συναντήσεων εργασίας, είναι η  ενημέρωση για τις ευκαιρίες και ωφέλειες από την εφαρμογή του νέου προγράμματος, η  διαβούλευση με τους δυνητικούς άμεσους και έμμεσους ωφελούμενους ή δικαιούχους  για την ιεράρχηση των αναγκών, την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, τη  διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασιών και δικτυώσεων.

Στη συνέχεια του παραπάνω προγραμματισμού και μετά τις πρώτες ενημερωτικές εκδηλώσεις στη Βόρεια Εύβοια θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις εργασίας και στην Κεντρική Εύβοια.

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και εν δυνάμει ωφελούμενους στις  συναντήσεις εργασίας:

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των ενημερωτικών συναντήσεων :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου