Ροταριανός ¨Όμιλος Χαλκίδας


Την Πέμπτη 23/2/2023 στο ξενοδοχείο «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ» ο Ροταριανός ¨Όμιλος Χαλκίδας στο πλαίσιο των  δράσεων του για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Κλιματική Αλλαγή διοργανώνει Συνεστίαση  με ομιλητή τον Συνιδρυτή και Διευθυντή της «ΕΝΑΛΕΙΑ» Λευτέρη Αραπάκη. 

Η «ΕΝΑΛΕΙΑ» είναι μια κοινωνική, μη κερδοσκοπική επιχείρηση που αντιμετωπίζει τη θαλάσσια  πλαστική ρύπανση και την υπεραλίευση μέσα από λύσεις που περιλαμβάνουν κυκλική και κοινωνική  οικονομία.

Η «ΕΝΑΛΕΙΑ» εκτελεί πολλά έργα σε διάφορα μέρη του κόσμου, από μεγάλα έργα  καθαρισμού έως συμβουλευτικά και ερευνητικά έργα. Ο κύριος στόχος της είναι η παροχή ολιστικών  προσεγγίσεων στις κλιματικές προκλήσεις που σχετίζονται με τους ωκεανούς με την συμμετοχή όλων  των ενδιαφερομένων μερών από τις τοπικές αλιευτικές κοινότητες έως τις κυβερνήσεις. Με αυτόν τον  τρόπο, όλα τα έργα της ευθυγραμμίζονται με τρεις βασικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Μετριασμός και  Πρόληψη. 

Η «ΕΝΑΛΕΙΑ» στοχεύει στην επίλυση δύο προβλημάτων που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό -την μείωση  των ιχθυαποθεμάτων & την θαλάσσια πλαστική ρύπανση - σε συνεργασία με τις αλιευτικές κοινότητες. Το όραμα της «ΕΝΑΛΕΙΑ» είναι ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα, το οποίο συμπεριλαμβάνει τον  άνθρωπο. 

Ο Ροταριανός Όμιλος Χαλκίδας θα χαρεί για την παρουσία σας. 

 Ο πρόεδρος   Σ. Μπεχράκης

Ο γραμματέας Χρ. Χριστοφόρου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου