Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων


 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 , για την λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463 / 2006 και 3852 / 2010, όπως ισχύουν.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο : «Περί διάθεσης επιχορήγησης ΚΕΔΕ, για δημόσιο έργο».

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου».

ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης καταβολής αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4483/2017»